Niezależnie od tego, czy masz działkę budowlaną, na której chcesz postawić budynek mieszkalny, czy też działkę rekreacyjną, na której planujesz postawienie domku letniskowego, w każdym wypadku niezbędne okaże się doprowadzenie prądu do działki. Choć na czas budowy można poradzić sobie tymczasowymi sposobami, takimi jak agregaty prądotwórcze czy doprowadzenie prądu z sąsiedniej działki, na dłuższą metę podłączenie prądu do działki okaże się konieczne. Z tego artykułu dowiesz się, jak załatwić wszystkie formalności i ile się czeka na podłączenie prądu do działki!

Przyłącze energetyczne - najważniejsze pojęcia

Aby dobrze zrozumieć, co oznacza i jak przyłączyć prąd na działce, warto wyjaśnić najważniejsze pojęcia związane z przyłączem energetycznym i elementami instalacji.

  • Przyłącze elektryczne - odcinek łączący linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną budynku, w domach jednorodzinnych zwykle przyłącze elektryczne cechuje się napięciem 400 V.
  • Złącze - zakończenie przyłącza, miejsce jego przyłączenia do instalacji odbiorczej budynku. W złączu umieszczone są bezpieczniki główne, a samo złącze jest zazwyczaj zamknięte w specjalnej skrzynce przy ogrodzeniu.
  • Licznik energii elektrycznej - znajduje się w skrzynce i daje wgląd m.in. w bieżące zużycie prądu przez budynek.
  • Wewnętrzna linia zasilająca - przewód doprowadzający prąd ze złącza do tablicy rozdzielczej.
  • Tablica rozdzielcza - inaczej rozdzielnica, montowana na czas budowy w wersji tymczasowej, a po zakończeniu montażu instalacji przenoszona do wnętrza budynku.
  • Taryfa - cennik określający stawki płatności za zużyty prąd. Klient ma do wyboru różne rodzaje taryf, np. taryfę budowlaną (korzystną w czasie budowy), taryfę jednostrefową (taka sama stawka przez całą dobę) czy taryfę dwustrefową (różne stawki w konkretnych godzinach).

Jak podłączyć prąd do działki niezabudowanej?

Podłączenie prądu na działce to proces, do którego warto podchodzić konkretnymi etapami. Dzięki temu cała procedura będzie nieco łatwiejsza w realizacji. Na początek najważniejsze będą niezbędne formalności, czyli wniosek o przyłączenie prądu do działki. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (np. akt notarialny, wpis do księgi wieczystej) oraz plan zabudowy (w formie mapy lub szkicu), w którym wskazane zostanie przyłącze prądu do działki i położenie obiektów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej z numerem działki, terminem rozpoczęcia dostawy energii, aktualnym zapotrzebowaniem oraz określeniem charakteru obiektu należy złożyć do zakładu energetycznego odpowiedniego dla regionu, w którym znajduje się działka. Na odpowiedź, uzależnioną od konkretnych warunków technicznych, czeka się maksymalnie 30 dni.

Następnym etapem jest wykonanie projektu przez projektanta wysłanego z zakładu energetycznego. To on wspólnie z właścicielem działki ustali sposób przyłączenia prądu do działki, czyli miejscu poprowadzenia przyłącza czy umieszczenia skrzynki z prądem na działce. Dopiero po zatwierdzeniu tego projektu rozpoczną się prace związane z budową przyłącza elektrycznego do działki. Zakład energetyczny jest jednak odpowiedzialny jedynie za doprowadzenie prądu do działki. Natomiast wszystko, co znajduje się pomiędzy licznikiem a budynkiem, nazywamy Wewnętrzną Linią Zasilającą, za wykonanie której odpowiedzialny jest już sam inwestor. Po przyłączeniu prądu do działki i przeprowadzeniu dozoru technicznego możliwe jest podpisanie umowy o dostarczanie energii elektrycznej i wybranie odpowiedniej taryfy.

Ile kosztuje podłączenie prądu do działki?

Zgodnie z prawem energetycznym to inwestor jest zobowiązany ponieść koszt opłaty przyłączeniowej. Nie ma jednej, stałej opłaty za przyłączenie prądu do działki, ponieważ koszty te są zależne od różnych czynników, takich jak długość, moc oraz rodzaj przyłącza (kablowe, czyli poprowadzone pod ziemią, lub powietrzne, wymagające wykorzystania słupów energetycznych). Jednak dla standardowych przyłączy podziemnych (kablowych) o długości około 200 metrów i mocy 15 kW taki koszt może w przybliżeniu wynieść około 1500-2000 złotych.

Ile się czeka na podłączenie prądu do działki?

To często kwestia najbardziej problematyczna dla inwestorów. Choć czas oczekiwania na podłączenie prądu do działki zależny jest przede wszystkim od konkretnego zakładu energetycznego, obecnie w całej Polsce czas przeprowadzenia wszystkich formalnych procedur, łącznie z zatwierdzeniem wniosku, wykonaniem projektu i przygotowaniem wszelkich prac budowlanych może sięgać od 6 do nawet 18 miesięcy. Właśnie dlatego przeprowadzenie wszystkich związanych z tym procedur i dopełnienie niezbędnych formalności jest zwykle jedną z pierwszych rzeczy, którą należy się zająć, planując budowę domu czy innego budynku na działce.

Prąd na działce - wszystko co musisz wiedzieć.